REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterin nimi

Toimistokoirat ry:n jäsenrekisteri

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Toimistokoirat ry

Verkkosivut: http://www.toimistokoirat.fi

Osoite: Vileninkuja 7 B

Puhelin: 0442894703

Sähköposti: toimistokoirat@gmail.com

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Heini Siltainsuu, hallituksen sihteeri

Osoite: Salonkitie 11-13 L

Sähköposti: heini.siltainsuu@gmail.com

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota Toimistokoirat ry:n käyttöön tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot säilytetään jäsenyyden ajan.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä seuraavat tiedot: syntymäaika, postiosoite, sähköposti, puhelinnumero, jäsenmaksutiedot, liittymis- ja eroamistiedot.

  1. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuksen kautta.

  1. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttäjää sitoo salassapitovelvollisuus.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Toimistokoirat ry:n sihteerin omistamalla tietokoneella henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Lista varmuuskopioidaan säännöllisesti pilvipalvelimelle, jossa se on niin ikään salasanalla suojattu. Toimistokoirat ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

  1. Tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tai poistamaan itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on pyydettävä henkilökohtaisesti ja kirjallisesti rekisterinpitäjältä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

  1. Rekisteriselosteen muuttaminen

Toimistokoirat ry pidättää oikeuden päivittää tätä rekisteriselostetta tarpeen mukaan toiminnan kehittyessä.